โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสื่อศิลปะ หลักสูตรทัศนศิลป์ เข้าร่วมงาน กิ๋นหอมต๋อมม่วน Art Fest  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาสื่อศิลปะ หลักสูตรทัศนศิลป์ เข้าร่วมงาน กิ๋นหอมต๋อมม่วน Art Fest

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ธันวาคม 2561 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 621 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดเทศกาล กิ๋นหอมต๋อมม่วน Art Fest ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนที่มีความโดดเด่น และความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า คมนาคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษ์ของคนในชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม


คลังรูปภาพ : กินหอม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา