โลโก้เว็บไซต์ ART THESIS EXHIBITION 2019 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ART THESIS EXHIBITION 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 960 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ในช่วงเวลา 18.00 น. - หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ ART THESIS EXHIBITION 2019 การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งผลงานนิทรรศการที่ได้จัดแสดงทั้งหมดจำนวน 196 ชิ้น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 70 คน โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 27 ก.พ. 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา