โลโก้เว็บไซต์ ART THESIS EXHIBITION 2019 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ART THESIS EXHIBITION 2019

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาART THESIS EXHIBITION 2019
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ในช่วงเวลา 18.00 น. - หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ ART THESIS EXHIBITION 2019 ก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา