โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-26 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2022-08-26

ขอแสดงความยินดีกับ อภิญญา สิทธิสงคราม นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ อภิญญา สิทธิสงคราม นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัล เข้ารอบ10 ทีม เพื่อร่วม workshop และพัฒนาผลงานออกแบบ กับทาง THINKK Studio ในการประกวด One Bangkok Urban Furniture Compettition 2022 "Seatscape and Beyond" >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา