โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ อภิญญา สิทธิสงคราม นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อภิญญา สิทธิสงคราม นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 433 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ อภิญญา สิทธิสงคราม นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัล เข้ารอบ10 ทีม

เพื่อร่วม workshop และพัฒนาผลงานออกแบบ กับทาง THINKK Studio

ในการประกวด One Bangkok Urban Furniture Compettition 2022 "Seatscape and Beyond"

https://www.facebook.com/1278547368925000/posts/5397973883648974/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา