โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 Portfolio ปีการศึกษา 2564
พุธ 20 มกราคม 2564

ประกาศจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ >> อ่านต่อพิมพ์บัตรลงทะเบียน ชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562

ระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียน ชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2  ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียน เพื่อนำไปชำระค่าบำรุงการศึกษา  1.เข้าระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียน  ที่  https://datacenter.rmutl.ac.th/entrance62/login.php 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน (กรณี นักศึกษาชาวต่างชาติ ใช้ เลขหนังสือเดินทาง : Passport number) 3.ตรวจสอบข้อมูลตามที่ปรากฎในระบบ  4... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ รอบ 4 : TCAS 3 : รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561
ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ รอบ 4 : TCAS 3 : รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ทำการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบออนไลน์ ที่  >> อ่านต่อ


ยืนยันสิทธิ์นักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2561 Art&Arch Camp
อังคาร 15 สิงหาคม 2560

รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว_Camp1 รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว_Camp2   สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ทางคณะจะแจ้งรายละเอียดของขั้นตอนการสมัครทางอีเมลในวันที่ 20&nb... >> อ่านต่อกำหนดการ สำหรับนักศึกษาโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มอาชีวศึกษา และกลุ่มมัธยมศึกษา)
อังคาร 25 ตุลาคม 2559

เมื่อน้องๆทำการกรอกแบบตอบรับออนไลน์ของทางคณะ และตรวจสอบรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้น้องๆ รอยืนยันสิทธิ์ออนไลน์กับทางมหาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 ที่เว็บไซต์ www.entrance.rmutl.ac.thเมื่อยืนยันแล้ว ทางสำนักทะเบียน จะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ และก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมงานวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๙
เสาร์ 1 ตุลาคม 2559

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี... >> อ่านต่อรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ
อังคาร 16 สิงหาคม 2559

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์ และด้านการออกแบบในนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาศิษย์เก่าและอาจารย์ ภายใต้ชื่อ ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 13-14 ส.ค 59 ดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา