โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมรับรางวัลงานเสวนาสรุปผลโครงการ DTN Smart Labelling Contest 2023
อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ นางสาวกุลธิดา โปธาพันธ์ และนางสาวพัชรพร ต๊ะเสาร์   ที่ได้เข้าร่วม พิธีประกาศผลมอบรางวัล และงานเสวนาสรุปผลโครงการ DTN Smart Labelling Contest 2023 หัวข้อ"ฟัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวสำนำเทรนต์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ" Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation ภายใต้โครงการ "การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และ การแลกเปล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2566 ในวาระครบ 19 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
พุธ 17 มกราคม 2567

     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าฯ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เนื่องในวาระครบ 19 ปี แห่งการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับรางวัลตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที... >> อ่านต่อ


แนะนำหนังสือ : ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566
อังคาร 16 มกราคม 2567

    แนะนำหนังสือ : ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถอ่านแบบออนไลน์ และดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้  ที่ URL : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/news/23950-2024-01-18   ***************** หนังสือ ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อแจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2566

   กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ให้ติดต่อรับบัตรนักศึกษา โดยมีรายละเอียดการรับดังเอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์นี้ และนักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และให้มาติดต่อรับด้วยตนเองเท่านั้น ในกรณีนักศึกษาใหม่รหัส 66 ในหลักสูตรโครงการร่วมกับสถานประกอบการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในต่างจังหวัด ให้ตัวแทนคณะ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อนัดหมายรับบัตรนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ   &nb... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567
อังคาร 17 ตุลาคม 2566

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบ 1 : Portfolio ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 มาแล้วนั้น      มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศและให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการการสอบสัมภาษณ์ และให้ปฏิบัติดังนี้      ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ติด TOP5 สถานศึกษาชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด
อังคาร 10 ตุลาคม 2566

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ได้รับการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดีที่สุด อยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศ และเป็นลำดับ 2 ในกลุ่ม 9 ราชมงคล จากการเปิดเผยข้อมูลของนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  แสดงให้เห็นว่า มทร.ล้านนา ได้ให้ความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาผู้กู้ และเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพของนักศึกษาที่จบออกไปแล้วว่าสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ มีความมั่นคง จน... >> อ่านต่อกำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ”
จันทร์ 18 กันยายน 2566

กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมประเพณีความเชื่อท้องถิ่นกับการดูแลใจ “สู่ข้าวเอาขวัญ” วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ในส่วนของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดังมีรายนามต่อไปนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์    มัลลวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย    พึ่งธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ    วงษ์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองรัตน์ ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัลงานประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ปี 2566  (ThaiStar Packaging Award 2023)
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้ารับรางวัลงานประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ปี 2566  (ThaiStar Packaging Award 2023) ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป (Student - Consumer Package (Prototype)) : SC รางวัลชมเชย สนับสนุนโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ - นางสาวธีวรา ศรีอรุณ - นางสาวกชกร ทะสุใจ รางวัลชมเชย สนับสนุนโดย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย - นางสาวพิมพ์นภัส ยืนหมั้น ร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 193


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา