โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ รอบ 4 : TCAS 3 : รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ รอบ 4 : TCAS 3 : รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1532 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ
รอบ 4 : TCAS 3 : รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ทำการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/R4/html/R407.htm ภายในวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ดูประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ที่ http://entrance.rmutl.ac.th/R4/ (เมนูที่ 8) ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

*** โปรดดำเนินการตามกำหนดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้ทุกกรณี ***

 

ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา