โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา จิตรกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่อาศัยของลิง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษา จิตรกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่อาศัยของลิง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1074 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษา จิตรกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ความอนุเคราะห์วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่อาศัยของลิง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี 4 เดือนเศษ โดยมีอาจารย์ผู้สอน กำกับดูแล คือ อาจารย์สุนทร สืบศิริวิริยกร และอาจารย์เปศล อัศวปรมิตชัย ภายใต้โครงการ การจัดกิจกรรมปรับปรุงส่วนจัดแสดงโดยความร่วมมือระหว่างสวนสัตว์เชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสวัสดิภาพสัตว์และที่อยู่อาศัยที่ดีของสัตว์ โดยนำการฝึกปฎิบัตินี้ได้เข้าสู่กระบวนรายวิชา จิตรกรรมฝาผนัง (Mural Painting) ซึ่งเปิดเป็นปีสุดท้ายของหลักสูตรทัศนศิลป์ปีพ.ศ.2555

 

                มีนักศึกษาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ให้ความร่วมมือเป็นจำนวน 3 รุ่น สร้างสรร์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ทิวทัศน์ธรรมชาติป่าเขตร้อนชื้น เพื่อให้ลิง และนักท่องเที่ยว มองเห็นทัศนียภาพที่เขียวชอุ่ม ลดความรู้สึกแข็งของรูปทรงผนังหินด้วยรูปทรงต้นไม้ต่างๆ และเพื่อพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรม สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์ให้ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ให้เกิดความเชี่ยวชาญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสัตว์ต่างสายพันธุ์

ขอขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายครรชิต สุขโข หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์

นางสาวเอมวิกา บุญส่อง นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ 5

และเจ้าหน้าที่จับลิง


คลังรูปภาพ : สวนสัตว์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา