โลโก้เว็บไซต์ สวนสัตว์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สวนสัตว์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มีนาคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา จิตรกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่อาศัยของลิง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
นักศึกษา จิตรกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ความอนุเคราะห์วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่อาศัยของลิง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาค...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา