โลโก้เว็บไซต์ ช้าง | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ช้าง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ช้างกับอาณาจักรล้านนา”
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับชมรมมิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น เชียงใหม่ และคุณโยชิอะกิ ซึกาดะ ผู้สนับสนุนทุนการศึ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา