โลโก้เว็บไซต์ การฝึกซ้อมดนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแสดงในงานเลี้ยงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การฝึกซ้อมดนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแสดงในงานเลี้ยงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 กันยายน 2558 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 616 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การฝึกซ้อมดนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแสดงในงานเลี้ยงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดในวันที่ 30 กันยายน 2558


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา