โลโก้เว็บไซต์ การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ช้างกับอาณาจักรล้านนา” | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ช้างกับอาณาจักรล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับชมรมมิตรภาพไทย – ญี่ปุ่น เชียงใหม่ และคุณโยชิอะกิ ซึกาดะ ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ช้างกับอาณาจักรล้านนา” ของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์  ลงบนเฟรมขนาด 60 x 80 เซนติเมตร โดยใช้เทคนิคตามความถนัด ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่การอนุรักษ์วิถีชีวิตช้าง สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ เพื่อการบูรณาการสู่การเรียนการสอนในหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลการตัดสิน

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000  บาท คือ นายสุชาติ พายัพรักษ์ไพ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000  บาท คือ นางสาวมีนตรา ดีสม และนายฉัตรตรานนท์  ตันติธีระหิรัญ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,000  บาท คือ นายพรศักดิ์ หมื่นใจ        นายจักรภัทร  สุขมาก นายปภัส สีแนม และนางสาวชญานิศ  สุรินทร์
  • รางวัลชมเชยรางวัลละ 300 บาท จำนวน 29 รางวัล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา