โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรมฯ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรม สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรม พิธีสู่ข้าวเอาขวัญ และผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ "  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) เพื่อให้เกิดศิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา