โลโก้เว็บไซต์ ผศ.เยาวนาถ คว้า 2 เหรียญทองการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสตรี KIWIE 2017 กรุงโซล เกาหลีใต้ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.เยาวนาถ คว้า 2 เหรียญทองการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสตรี KIWIE 2017 กรุงโซล เกาหลีใต้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3030 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ. เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ นำผลงาน “Tao Tong for Environmental Friendly” คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง คือ GOLD Medal - KIWIE 2017 และ GOLD Medal : TIIIA OUTSTANDING DIPLOMA Special award for Excellent จากประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรี ในงาน Korea International Women's Invention Exposition 2017 (KIWIE 2017) ณ กรงุโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8 -11 มิถุนายน 2560 ณ KINTEX กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ Korea International Women's Invention Exposition เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยสตรีจากทั่วโลก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยสตรีนำเสอนผลงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2560 นี้ มีนักวิจัยนวัตกรรมสตรีจาก 24 ประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 200 กว่าผลงาน

ผศ.เยาวนาถ กล่าวว่า ผลงาน “Tao Tong for Environmental Friendly” เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุสารสกัดจากสะเดา เพื่อไล่มอดข้าวในข้าวสาร ซึ่งจากเดิมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสารสกัดจากสะเดาอัดเม็ด บรรจุในถุงเยื่อกระดาษแบบถุงชา (Sachet) เมื่อนำไปใส่ในถุงข้าวสาร อาจเกิดการฉีกขาดได้ง่าย อีกทั้งยังบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ซองฟอยล์ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการที่ มอดก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งแต่รูปร่างไม่สวยงาม และเป็นแมลงที่รบกวนข้าว ผศ.เยาวนาถ จึงได้แนวความคิดในการออกแบบ ให้ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้บรรจุ เป็นแมลงที่มีรูปลักษณ์ที่ดูน่ารักและเป็นมิตร จึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุ เป็นรูปตัว เต่าทอง ที่มีส่วนหัวสามารถถอดออกแล้วใส่ถุงสารสะเดาเข้าไป แล้วปิดล๊อกหัวไว้ ส่วนปีกบนตัวเต่าทอง เจาะเป็นรูบนปีก เพื่อให้มีช่องระบายสารสะเดาออกมาได้ง่ายขึ้น ส่วนด้านหลังใช้สายร้อยเป็นห่วง เพื่อสะดวกต่อการ ใช้งาน หิ้ว จับ ถือ ซึ่งหลังจากการใช้งานไล่มอดในข้าวแล้ว สามารถนำมา Reuse ให้ใช้ประโยขน์ในด้านอื่นได้ เช่น นำมาใส่ผงหรือสาร Aroma เพื่อใช้แขวนดับกลิ่นในตู้เสื้อผ้า หรือในรถยนต์ อีกทั้งยังนำมาใช้เสียบปากกาบนโต๊ะทำงาน หรือ เสียบซ่อมผลไม้ บนโต๊ะอาหาร หรือใช้เป็นของตกแต่งได้อีกด้วยและในส่วนของบรรจุภัณฑ์ขายปลีกของ TaoTong ผศ.เยาวนาถ ได้มีแนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบ Recycle โดยใช้กระดาษลูกฟูกที่เหลือใช้  มาตัดและติดกาวซ้อนกันขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ ่ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ TaoTong ภายใน ให้สวยงามสมบูรณ์ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถนำไป Recycle ใหม่ได้หลายครั้ง และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โดยโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนจาก

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) Association of Thai Innovation and Invention Promotion

http://www.atip-thailand.org และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพณิชญา จำกัดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา