โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัทรกร ออแก้ว ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 3 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัทรกร ออแก้ว ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 เมษายน 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 789 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัทรกร ออแก้ว อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 3

ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา