โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์รับรางวัลการประกวดวาดภาพ “บางแสน สร้างศิลป์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จ.ชลบุรี | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์รับรางวัลการประกวดวาดภาพ “บางแสน สร้างศิลป์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 จ.ชลบุรี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1597 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรม การนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “บางแสน สร้างศิลป์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ณ บริเวณเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายชยุตม์ พันธุ์ศรีเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

รางวัลที่ได้รับ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป Purchasing Award ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


คลังรูปภาพ : เปศล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา