โลโก้เว็บไซต์ 6 รางวัลระดับเอเชีย จากเวที Asian Packaging Congress  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

6 รางวัลระดับเอเชีย จากเวที Asian Packaging Congress

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จาก ASIA STAR 2008 ถึง ASIA STAR 2016 สานฝันเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย


6 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ คว้า 6 รางวัลจากเวที Asian Packaging Congress (Lifeline of Modern Lifestyle) ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2559 ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย 

จากเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ ThaiStar Packaging Awards 2016 (ภายใต้หัวข้อเอกลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่ AEC) ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย (ระดับประเทศ) จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ผลงานของ นายกรกช  ปั้นลอย ผลงานชุดผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง คว้ารางวัลชนะเลิศ, น.ส.อโณทัย  คุณา  ผลงานจิกซอร์ไม้ชุดชาวนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ, นายเสถียรพงษ์  สิงห์ใส  ผลงานช้างเซรามิก, น.ส.ณัฐพร  รำมณี ผลงานชุดหอยสังห์, นายณัฐพงค์  ไชยวงค์ ผลงานตุ๊กตาไม้แกะสลักรูปสิงห์ และนายธนัช  สมปาน ผลงานเซรามิคสำหรับโต๊ะหมู่บูชา โดยผลงานของนักศึกษาทั้ง 6 ผลงาน ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับเอเชีย ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2559 ณ มุมไบ ประเทศอินเดีย และทั้ง 6 ผลงานคว้ารางวัล ASIASTAR 2016 (Award for Packaging Excellence) ทั้ง 6 รางวัล สร้างความปลาบปลื้มและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้ผลักดันให้นักศึกษามีโอกาสได้ประกวดในเวทีระดับไทยและสากล โดยครั้งนี้ผลการตัดสินผลงาน พิจารณาจากกรรมการของสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (The Asian Packaging Federation : APF) มีสมาชิกทั้งหมด 15 ประเทศ ดังนี้ ไทย, ญี่ปุ่น, อินเดีย, มาเลเซีย, จีน, บังคลาเทศ, อิหร่าน, เกาหลี, เวียตนาม, ศรีลังกา, คาซัคสถาน, ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร์, อินโดนีเซีย และตุรกี

อาจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์ อาจารย์ผู้ฝึกสอนรายวิชา Creative Thinking และหัวหน้าทีมอาจารย์กล่าวว่าจากผลของนักศึกษาในเวทีการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านมา เน้นการสอนแบบ Team Teaching ร่วมกับอาจารย์อาจารย์วัชรวุธ พุทธิรินโน, อาจารย์สิฐพร พรหมกุลสิทธิ์, อาจารย์ศิรินภา พรมมาแบน และอาจารย์รัชฎาพร ใจมั่น ในสาขา เพื่อช่วยกันดูแล ควบคุม การผลิตผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศเมื่อผลงานติดอันดับระดับประเทศ ThaiStar Packaging Awards จึงมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดระดับเอเชีย สำหรับ 6 ผลงานของนักศึกษาจะร่วมแข่งขันในงาน WorldStar Packaging Awards 2017 ต่อไป 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา