โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดคอร์สให้ความรู้ติดอาวุธความคิดด้านดิจิทัล แก่ นศ.บริหารฯ สร้างโอกาสก้าวสู่เจ้าของธุรกิจ Startup | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา เปิดคอร์สให้ความรู้ติดอาวุธความคิดด้านดิจิทัล แก่ นศ.บริหารฯ สร้างโอกาสก้าวสู่เจ้าของธุรกิจ Startup

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 899 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 ธันวามคม 2559 รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ในเรื่องนักธุรกิจรุ่นเยาว์ดิจิทัลคอมเมิร์ช และการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดด้านบริหารสินทรัพย์และการเงินยุคดิจิทัล (fin-tech) โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรชั้นนำระดับประเทศภายใต้โครงการดิจิทัลคลัสเตอร์ตามนบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลคลัสสเตอร์ โดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ (SIPAเชียงใหม่) ที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลตามที่ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.กองประชาสัมพันธ์ 3.สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6.คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา