โลโก้เว็บไซต์ สาขาออกแบบสิ่งทอฯ ย้อมผ้าฟรีทำดีถวายพ่อ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาออกแบบสิ่งทอฯ ย้อมผ้าฟรีทำดีถวายพ่อ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาออกแบบสิ่งทอฯ ย้อมผ้าฟรีทำดีถวายพ่อ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อาจารย์ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย นำนักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดหน่วยบริการย้อมผ้าดำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสวมใส่ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ สุสานช่างเคี่ยน ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. โดยในวันนี้นักศึกษาได้ร่วมย้อมผ้ากว่า 120 ชิ้น สำหรับการย้อมผ้าดำซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นักศึกษาได้แสดงออกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าชุดสีดำใหม่ สำหรับวันพรุ่งนี้ (26 ตุลาคม 2559) กลุ่มนักศึกษาจะจัดกิจกรรมย้อมผ้า ณ สุสานช้างเผือก ผู้สนใจสามารถนำเสื้อผ้าไปย้อมได้ที่สุสานช้างเผือกตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา