โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-25 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2016-10-25

สาขาออกแบบสิ่งทอฯ ย้อมผ้าฟรีทำดีถวายพ่อ
อังคาร 25 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาออกแบบสิ่งทอฯ ย้อมผ้าฟรีทำดีถวายพ่อเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 อาจารย์ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย นำนักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ ชั้นปีที่... >> อ่านต่อ


กำหนดการ สำหรับนักศึกษาโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มอาชีวศึกษา และกลุ่มมัธยมศึกษา)
อังคาร 25 ตุลาคม 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

เมื่อน้องๆทำการกรอกแบบตอบรับออนไลน์ของทางคณะ และตรวจสอบรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้น้องๆ รอยืนยันสิทธิ์ออนไลน์กับทางมหาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 ที่เว็บไซต์ www.entrance.rmutl.ac.thเมื่อยืนยันแล้ว ทางสำนักทะเบียน จะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ และก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา