โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ สำหรับนักศึกษาโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มอาชีวศึกษา และกลุ่มมัธยมศึกษา) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กำหนดการ สำหรับนักศึกษาโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มอาชีวศึกษา และกลุ่มมัธยมศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อน้องๆทำการกรอกแบบตอบรับออนไลน์ของทางคณะ และตรวจสอบรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้น้องๆ รอยืนยันสิทธิ์ออนไลน์กับทางมหาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559 ที่เว็บไซต์ www.entrance.rmutl.ac.th

เมื่อยืนยันแล้ว ทางสำนักทะเบียน จะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการต่างๆ ให้น้องในภายหลังครับ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา