โลโก้เว็บไซต์ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ (กลุ่มที่ 1 : อาชีวศึกษา) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ (กลุ่มที่ 1 : อาชีวศึกษา)


รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี >>>> Download

ประเภทโควต้าพิเศษ (กลุ่มที่ 1 : อาชีวศึกษา)
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปี 2560

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรุณาตอบกลับโดยการกรอกแบบฟอร์มตอบรับ >> https://goo.gl/forms/cGgVQwgZSFrZxn2C2

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 "ถ้าไม่ตอบกลับ ถือว่าสละสิทธิ์"