โลโก้เว็บไซต์ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ (กลุ่มที่ 1 : อาชีวศึกษา) | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควต้าพิเศษ (กลุ่มที่ 1 : อาชีวศึกษา)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1416 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี >>>> Download

ประเภทโควต้าพิเศษ (กลุ่มที่ 1 : อาชีวศึกษา)
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปี 2560

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรุณาตอบกลับโดยการกรอกแบบฟอร์มตอบรับ >> https://goo.gl/forms/cGgVQwgZSFrZxn2C2

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 "ถ้าไม่ตอบกลับ ถือว่าสละสิทธิ์"


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา