โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2565 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 868 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4

นายสมยศ เวียงคำฟ้า ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

FIRST PRIZE WINNER ในการประกวดแบบ American Standard Design Award: Bath Room Space Design

ประเภท Residential รอบ student และเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับเอเชีย asia pacific 2022

 

นส. ณัฐริกา โป่งทราย ที่ได้รับรางวัลชมเชย

RUNNER-UP ในการประกวดแบบ American Standard Design Award: Bath Room Space Design

ประเภท Residential รอบ student


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา