โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาเร่งตรวจเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 บุคลากร สร้างความมั่นใจเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรค หลังเทศกาลปีใหม่  | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนาเร่งตรวจเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 บุคลากร สร้างความมั่นใจเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรค หลังเทศกาลปีใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มกราคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2686 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 มกราคม 2565 งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19  Antigen test kit (ATK) ตามมาตรการ ATK Day ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือบุคลากรทุกคน ที่ทำงานภายในมหาวิทยาลัย  จำนวนประมาณกว่า 500 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกหลังหยุดยาวในช่วงส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่ 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเป็นสถานศึกษาปลอดโรค และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งในวันนี้จากผลการดำเนินการเบื้องต้น ทั้งหมดยังไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด

         ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยังคงดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19 )  อย่างเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรทุกคนได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา และดำเนินการออกประกาศให้งดใช้อาคารและสถานที่ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2565 และดำเนินการลดจำนวนคนที่เข้ามาทำงานในที่ตั้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือ work from home เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน ที่มีการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา