โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการจากการสร้างสรรค์ ผลงานของนักศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิทรรศการจากการสร้างสรรค์ ผลงานของนักศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มีนาคม 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 12 มี.ค. 64 - หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม สาขาออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

>จัดแสดงนิทรรศการจากการสร้างสรรค์ ผลงานของนักศึกษาออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 <

::โดยได้รับเกียรติเปิดงานโดยท่าน ผศ. ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีฯ ณ บริเวณโถงชั้น 3 อาคารภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

โดยมีจำนวนผลงานที่ร่วมจัดแสดง จำนวนทั้งสิ้น 6 ชิ้นงาน ได้แก่

>>1. การออกแบบและพัฒนาเก้าอี้สาธารณะพลังงานแสงโซล่าเซลล์

>>2. การออกแบบและพัฒนาชุดกี่เสริมทักษะสำหรับผู้สูงอายุ

>>3. การการออกแบบและพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์กิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ

>>4. การการออกแบบผลิตภัณฑ์เสริมทักษะอเนกประสงค์สำหรับเด็กช่วงอายุ 3-6 ปี

>>5. การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์ฟอกอากาศ และไล่แมลง แรงบันดาลใจจาก 12นักษัตร

>>6. การออกแบบและพัฒนาเครื่องฟอกอากาศ รักษ์โลกบนโต๊ะทำงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา