โลโก้เว็บไซต์ ร่วมลงนามแสดงมุธิตาจิตในสมุดประสาทพร ในนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ( เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2564 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ร่วมลงนามแสดงมุธิตาจิตในสมุดประสาทพร ในนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ( เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กันยายน 2564 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 743 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 7 ก.ย. 64 - ผศ. ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ได้มีโอกาสร่วมลงนามแสดงมุธิตาจิตในสมุดประสาทพร ในนิทรรศการเชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลายาวนาน ( เกษียณอายุราชการ) ประจำปี 2564 พร้อมบันทึกภาพร่วมกับ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา และอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

และขอเชิญชวนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามแสดงมุธิตาจิต ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 ณ โถ่งชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา