โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์

นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ "FELICITY"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 775 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

"FELICITY"

นิทรรศการแสดงผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558
1-3 สิงหาคม 2559
ชั้น 3 MAYA Lifestyle shopping center
พิธีเปิดวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ภายในงานท่านจะได้พบกับผลงานการออกแบบมากมาย.. ที่เกิดขึ้นจากฝีมือ แรงกาย แรงใจ ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ที่ร่วมกันจัดทำผลงาน จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านมาชมนิทรรศการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยกัน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา