โลโก้เว็บไซต์ โครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM CAMP คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM CAMP คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 2044 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ "ปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM CAMP"

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ในการเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยในกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ฐาน

ฐานที่ 1 ฐาน Drawing

ฐานที่ 2 ฐาน Composition

ฐานที่ 3 ฐาน Lifeออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา