โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ผศ.มณีกาญจน์ ไชยนนท์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร

ผศ.ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร

ผศ.จันทร์จิรา นที สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา