โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-17 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2020-08-17

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ผศ.มณีกาญจน์ ไชยนนท์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ผศ.ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ผศ.จันทร์จิรา นที สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา