โลโก้เว็บไซต์ “Photo Care & Share” นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

“Photo Care & Share” นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 989 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.เกษตร  แก้วภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care & Share” ในโครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ่าย เพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนนธรรม มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

นิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care & Share” ใน “โครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ่าย เพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์” เป็นความร่วมมือของ 4 สถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชมรมถ่ายภาพและช่างภาพอิสระในจังหวัดเชียงใหม่) รวบรวมผลงานภาพถ่าย จำนวนกว่า 200 ชิ้น เพื่อมอบให้กับตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมีนางจินดา คุณสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ

ผศ.เกษตร  แก้วภักดี หัวหน้าโครงการกล่าวว่า “โครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ่าย เพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์” เป็นผลงานวิจัยด้านการถ่ายภาพเพื่อรวบรวมผลงานภาพถ่ายของช่างภาพ จากหน่วยงาน องค์กรและชมรมต่างๆ จากนักศึกษา สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายทั้ง 200 ภาพนั้นจะใช้ประดับ ตกแต่งภายในห้องพักฟื้นผู้ป่วย ภาพถ่ายทั้งหมดมีความสำคัญในการที่จะให้กำลังใจ ให้ความผ่อนคลาย ลดความเครียดจากสิ่งต่างๆ ที่รุมเร้า เพื่อให้ร่างกายได้กลับมาเป็นปกติเสมือนดังเดิม รวมทั้งการประดับในห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ที่ได้ดูภาพแล้วผ่อนคลายเกิดความสบายใจ ช่วยคลายความกังวลใจ ความเครียดซึ่งจะส่งผลดีต่อการพักฟื้นของผู้ป่วยและการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนครพิงค์  นิทรรศการภาพถ่าย “Photo Care & Share” ใน “โครงการแทนความห่วงใยด้วยภาพถ่าย เพื่อโรงพยาบาลนครพิงค์” จัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) หลังจากนั้นจะส่งมอบภาพถ่ายทั้ง 200 ภาพแก่โรงพยาบาลนครพิงค์ต่อไป

นางจินดา คุณสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากและขอขอบคุณ ผศ.เกษตร  แก้วภักดีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จัดโครงการนี้ขึ้น ภาพถ่ายทั้ง 200 ภาพนี้จะนำไปติดในห้องผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและห้องฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรได้ชม ภาพทั้งหมดเป็นประโยชน์ต่อผู้พบเห็นสร้างความรู้สึกดีจากภายในจิตใจ สิ่งนี้เป็นผลทางจิตวิทยา ภาพสวยดูแล้วสบายตา สบายใจ เมื่อจิตใจดีก็จะส่งผลให้กำลังกายดีตามไปด้วย”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา