โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 880 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
พบกันได้ที่ ชั้น 3 @อุทยานการค้าการสวนแก้ว
วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2559
เวลา 12.30 – 19.00 น.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา