โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมยินดีและชื่นชมผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงานนิทรรศการ “เปิดกล่อง พิมพ์สี ตีดิน ครั้งที่ 3” | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมยินดีและชื่นชมผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงานนิทรรศการ “เปิดกล่อง พิมพ์สี ตีดิน ครั้งที่ 3”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 799 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อเชิญร่วมยินดีและชื่นชมผลงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในงานนิทรรศการ “เปิดกล่อง พิมพ์สี ตีดิน ครั้งที่ 3″ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 กาดสวนแก้ว

” เปิดกล่อง พิมพ์สี ตีดิน ครั้งที่ 3 ”
———————————————-
นิทรรศการงานแสดงผลงานของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลป์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
จำนวน 57 ผลงาน

ประกอบด้วยสาขาวิชาเฉพาะ 3 สาขา ดังนี้ :
– เทคโนโลยีการพิมพ์ จำนวน 23 ผลงาน
– เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จำนวน 26 ผลงาน
– เทคโนโลยีเซรามิก จำนวน 18 ผลงาน

ภายใต้แนวความคิด Let Your Light Shine : เปล่งแสงแสดงตน การสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจกลั่นกรองให้เกิดเป็นผลงานชิ้นเอก บ่งบอกแนวความคิดและตัวตนของผู้ออกแบบนำเสนอสู่สายตาสาธารณะชนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา