โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการ Art Exhibition ในแนวคิด Refection – สะท้อน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิทรรศการ Art Exhibition ในแนวคิด Refection – สะท้อน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ตุลาคม 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 661 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “Art Exhibition” ในแนวคิด “Refection – สะท้อน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยการดูแลของ อ.พัชรินทร์ มีลาภ, ผศ.กิตติชัย กันแตง (อ.แดง) และทีมคณาจารย์ มีนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ 5 วิชา ร่วมกันแสดงผลงานการสร้างสรรค์ ที่ได้รับการศึกษาภาคทฤษฎีในชั้นเรียน ทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หลากหลายเทคนิค ร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานสู่สาธารณชน 
ส่วนผลงานที่จัดแสดงมี จำนวน 67 ชิ้น ประกอบด้วย งานจิตรกรรมสากล 19 ชิ้น งานจิตรกรรมไทย 10 ชิ้น งานประติมากรรม 12 ชิ้น งานภาพพิมพ์ 18 ชิ้น และงานสื่อผสม 8 ชิ้น จัดแสดงระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 เปิดให้เข้าชม เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ชมการแสดงร่วมสมัยเปิดงานอันวิจิตรงดงามตระการตา โดยมี นายสุทธิพงษ์ โชติกวิรัชกิจ ตัวแทนนักศึกษา กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และตัดริบบิ้นเปิดงาน ร่วมชมผลงานนักศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

คลังรูปภาพ : สะท้อน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา