โลโก้เว็บไซต์ Mini Print Exhibition 17 th 2019 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

Mini Print Exhibition 17 th 2019

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มกราคม 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 758 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

10 ม.ค. 62 - นักศึกษาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็กครั้งที่ 17/2562 (Mini Print Exhibition 17 th 2019) โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 24 มกราคม 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา