โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-20 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2023-04-20

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์หลักสูตรออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องประดับ ได้เข้าพบสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เพื่อประชุมหารือความเป็นไปได้ในการบูรณาการความร่วมมือด้านว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา