โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-10 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2023-01-10

นิทรรศการ “โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์”
อังคาร 10 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ “โตยฮอยครู สู่การสร้างสรรค์” โดย รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าโครงการโครงการสืบสาน พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้เดิม สู่องค์ความรู้ใหม่เครื่องรักล้านนา  เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ดร.สิริกร  มณีรินทร์  ผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น สำนักบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) และผ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา