โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-15 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2022-06-15

ขอแสดงความยินดีกับนายจิรพัส พรหมแก้ว นายสมยศ เวียงคำฟ้า นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5
พุธ 15 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลในการประกวดการ render ภาพ perspective และสร้างบรรยากาศด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป ของ Fin studio ในระดับนักศึกษา ที่มีผู้ส่งผลงาน 69 ผลงาน ผลงานของ นายจิรพัส พรหมแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงานของนายสมยศ เวียงคำฟ้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา