โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-05 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วันที่ : 2018-06-05

การเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ และมอบผลงานให้แก่ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยครูกว่างซี
อังคาร 5 มิถุนายน 2561 / ข่าววิเทศสัมพันธ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ วรรณรัตน์, อาจารย์พัชรินทร์ มีลาภ และอาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้จัดส่งผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 5 ชิ้น เพื่อเข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ และมอบผลงานดังกล่าวไว้ให้แก่ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยครูกว่างซี เนื่องในโอกาสครบรอบการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี การจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปกรรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา