โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในวิชา Final project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในชื่องาน เปิดกล่อง
จันทร์ 18 มีนาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 9.00 น.ท่านรองศาสตราจารย์สุรพล มโนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดี คณะศิลปกรรมฯ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) เป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในวิชา Final project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในชื่องาน "เปิดกล่อง" จำนวน 9 ผลงาน เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาก่อนจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพของตน >> อ่านต่อ


ART THESIS EXHIBITION 2019
พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ในช่วงเวลา 18.00 น. - หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ ART THESIS EXHIBITION 2019 การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งผลงานนิทรรศการที่ได้จัดแสดงทั้งหมดจำนวน 196 ชิ้น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 70 คน โดยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 27 ก.พ. 2562 >> อ่านต่อ


RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม เข้าร่วมในโครงการ “RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019” 4th – 7th February 2019 Faculty of Fine Arts and Industrial Design, Rajamangala University of Technology Isan, Nakhon Ratchasima, Thailand ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาการศึกษาจับมือ TU Dortmund ถอดบทเรียนสู่การวิจัยนานาชาติด้าน WiL
จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงนามความร่วมมือโครงการถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การวิจัย WiLร่วมกับ Technical University of Dortmund (TU Dortmund) โดยProf.Dr.Thomas  Schroder ผู้แทนจาก TU Dortmund และคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ Research Workshop on TVET ที่ มทร.ล้านนาร่วมกับมหาลัย TU Dortmund จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง “Educational Philosophy, Dual TVET System and Work-Based... >> อ่านต่อ


Mini Print Exhibition 17 th 2019
จันทร์ 14 มกราคม 2562

10 ม.ค. 62 - นักศึกษาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็กครั้งที่ 17/2562 (Mini Print Exhibition 17 th 2019) โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ประเสริฐ วรรณรัตน์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 24 มกราคม 2562 >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรทัศน์ศิลป์ มทร.ล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัลชมเชย การประกวดหุ่นฟาง ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่
อังคาร 11 ธันวาคม 2561

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรทัศน์ศิลป์(ประติมากรรม) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมมหกรรมประกวดหุ่นฟาง  ภายใต้หัวข้อ “สัตว์ป่าภายใต้พระบารมีพ่อ” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานหุ่นฟางร่วมกัน จัดขึ้นโดยสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาสื่อศิลปะ หลักสูตรทัศนศิลป์ เข้าร่วมงาน กิ๋นหอมต๋อมม่วน Art Fest
จันทร์ 10 ธันวาคม 2561

ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดเทศกาล กิ๋นหอมต๋อมม่วน Art Fest ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนที่มีความโดดเด่น และความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า คมนาคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษ์ของคนในชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม >> อ่านต่อ


ผลงานการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 4 ฮัก(แม่)ของ
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561

ระหว่างวันที่ 7 - 10 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา - คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับหนังสือเชิญบุคลากรภายในคณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสานและอนุภูมิภาพลุ่มน้ำโขง เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 4 ฮัก(แม่)ของ" ณ ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยผลงานจากหลักสูตรทัศนศิลป์ และหลักสูตรออกแบบสื่อสาร เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้... >> อ่านต่อ


นักศึกษาตัวแทนจาก สาขาทัศนศิลป์ รับรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพสดสีน้ำ รุ่นอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
อาทิตย์ 9 กันยายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนจาก สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพสด ประเภทการใช้เทคนิคสีน้ำ รุ่นอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัล 3คน ดังนี้ 1,นางสาวศิริรัตน์ ชุ่มเย็น นักศึกษาชั้นปีที่4 ได้รับรางวัลดีเด่น 2,นางสาวกาญจนาภรณ์ ทะนานชัย นักศึกษาชั้นปีที่4 ได้รับรางวัลสร้างสรรค์ 3,นางสาวกมลลักษณ์ ชมพู นักศึกษาชั้นปีที่2 ได้รับรางวัลชมเชย เนื่องในวันมหิดล 9 กันยายน พ.ศ.2561 ณ พิพ... >> อ่านต่อ


กลุ่มวิชาศิลปะไทย ปี ๓ ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาไม้แกะสลัก ศูนย์เรียนรู้ไม้แกะสลักพิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณี บ้านถวาย
พุธ 5 กันยายน 2561

ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนาไม้แกะสลัก ศูนย์เรียนรู้ไม้แกะสลักพิพิธภัณฑ์บ้านทิพย์มณี บ้านถวาย หางดง เชียงใหม่ ในรายวิชาภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม กลุ่มวิชาศิลปะไทย ปี ๓ ... ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 132


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา