โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564

พระราชทานพระราชานุญาต เลื่อนกำหนด วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒                   ... >> อ่านต่อ


คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถวายตาลปัตร (ศิลปะเทคนิคลายคำ)
พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผศ.วิทยา  พลวิฑูรย์, รศ.ลิปิกร มาแก้ว, อาจารย์เนติ พิเคราะห์ อาจารย์สาขาศิลปกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย และบุคลากร นำผลงานศิลปะบนตาลปัตร ด้วยเทคนิคลายคำล้านนา ถวายแด่พระปัญญา ชยวุฑโฒ เจ้าอาวาส ณ วัดสิทธิทรงธรรม (วัดสะลวงใน) ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   อาจารย์เนติ  พิเคราะห์ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย กล่าวว่า... >> อ่านต่อ


รางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 Thai Star Packaging Awards 2021
จันทร์ 30 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่ได้รับรางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 Thai Star Packaging Awards 2021 โดยนักศึกษาจากหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลประเภทผลงาน ต้นแบบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไป (Student Packaging : ST) จำนวนทั้งหมด 7 ผลงาน จากจำนวน 245 ผลงานทั่วประเทศ (ที่มาจาก : >> อ่านต่อ


วาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ
อังคาร 24 สิงหาคม 2564

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จัดโครงการ “วาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ผู้อำนวยการ ให้การกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผศ.วิทยา ผลวิฑูรย์ หัว... >> อ่านต่อ


คณะศิลปกรรมฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
อังคาร 22 มิถุนายน 2564

ในวันจันทร์ ที่ 21 มิ.ย. 64 : คณะศิลปกรรมฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย ผศ. ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ, ผอ.ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา, คณาจารย์ประจำสาขาและหลักสูตร และนักศึกษาบางส่วน ร่วมพิธีในครั้งนี้ **พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 2) พิธีบวงสรวงศาลย่าหม่อนประจำคณะศิลปกรรมฯ 3) พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 4) การฟ้อนขันออมฮอมฮักบูชาพระวิษณุกรรม โดย ชมรมศิลปะพื้น... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal
ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ แบบ New Normal โดยแบ่งการปฐมนิเทศ 2 ช่วง ช่วงแรกในภาคเช้าเป็นการแนะนำประวัติมหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร หน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ในช่วงบ่ายแบ่งการปฐมนิเทศตามคณะของนักศึกษา 3 คณะ อันได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาศตร์ โดยในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาผ่านระบบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รวม 2,355 คน ในการนี้ รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดนิทรรศการ ไอดิน
พุธ 18 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “ไอดิน” ผลงานนักศึกษาหลักสูตรเซรามิก ชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน หลักสูตรเซรามิก จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะฝีมือและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์ ผลิต และวิเคราะห์ ตามแนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานอย่าแท้จริง การจัดนิทรรศการไอดินครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาการผลิตด้วยหลักการและเหตุผล เพื่อผลิตนักเซรามิกที่มีความร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา คว้ารองอันดับ 1 ขบวนกระทงยี่เป็งเชียงใหม่ 63
จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดกระทงใหญ่ในเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขึ้นรับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  จากนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากการประกวดกระทงใหญ่ในเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทค... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดนิทรรศการ รหัสไทย ๒
ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “รหัสไทย ๒” โดยนักศึกษากลุ่มวิชาศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ มีนายวรเมธ สุวรรณศรี นักศึกษากลุ่มวิชาศิลปะไทยกล่าวรายงานแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว มอบของที่ระลึกแก่ประธาน ร่วมชมการแสดงเปิดงานร่วมสมัยจาก “แสนหลวง” ประธานพร้อมแขกผู้ร่วมงานตัดริบบิ้น เปิดงานร่วมชมผลงานนักศึกษา ประกอบด้วยผลงาน จิตรกรรมไทย ลายคำ และประติมากรรม จัดแ... >> อ่านต่อ


QR CLICK
พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. พิธีเปิดงานนิทรรศการ 32 ผลงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมโพธิพุทธ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา ภายใต้แนวคิด “ผู้บริโภคยุคดิจิทัล” ในชื่องาน “QR CLICK” ดังนี้ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน เป็นรายวิชาบูรณาการหลักการทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้ที่สั่งสมตลอด 4 ปี ประมวลผลต่อยอดความคิด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 141


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา