โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 กิจกรรม

เปิดภาคเรียน
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 - จันทร์ 15 สิงหาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
เปิดภาคเรียนที่ 1 2559 >> อ่านต่อ


มหกรรมรักน้อง No-S No-L
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 - อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา + สโมสรนักศึกษา
วันที่ 14 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมมหกรรมรักน้อง NO-S NO-L ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะเน้นการใช้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ แทนการรับน้องแบบรุ่นแรง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "มหกรรมร... >> อ่านต่อ


กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ศาลาราชมงคล
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาราชมงคล  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เริ่มลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๓๐ น. (ดังรายละเอียดในเอกสารกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้) จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน >> อ่านต่อ


น.ศ.ใหม่ทุกหลักสูตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา
เสาร์ 6 สิงหาคม 2559 - เสาร์ 6 สิงหาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
กิจกรรมวันที่น.ศ.ใหม่ทุกหลักสูตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการดังนี้ตรวจหลักฐานการมอบตัว ณ อาคารสถาปัตยกรรมรายงานตัวขึ้นทะเบียน ณ อาคารเรียนรวมตรวจสุขภาพ ณ อาคารเรียนรวม6 ส.ค. >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
พุธ 3 สิงหาคม 2559 - พุธ 3 สิงหาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
กิจกรรมวันที่ช่วงเช้า ปฐมนิเทศรวมมหาวิทยาลัยช่วงบ่าย ปฐมนิเทศรวมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ3 ส.ค. >> อ่านต่อ


ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 27/07/2559
พุธ 27 กรกฎาคม 2559 - พุธ 27 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทุกเขตพื้นที่)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 20:00 น. เพื่อปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย >> อ่านต่อ


กิจกรรมนักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานวิชาชีพ (STEAM CAMP)
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 - ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
กิจกรรมวันที่ปรับพื้นฐานวิชาชีพ (STEAM CAMP)3 ฐานฐาน Drawingฐาน Compositionฐาน Life (กิจกรรม STEM, AEC)น.ศ.หลักสูตร สถาปัตยกรรม (5ปี) และสถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ทำกิจกรรมปรับพื้นฐาน ณ อาคารสถาปัตยกรรมน.... >> อ่านต่อ


กิจกรรมนักศึกษาใหม่ อบรมจริยธรรมเรียนรู้ธรรมะสัตตมหาสถาน
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 - พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
กิจกรรมวันที่อบรมจริยธรรมเรียนรู้ธรรมะสัตตมหาสถาน (วัดเจ็ดยอด)กลุ่ม 1รหัส 305 ศป.บ. ออกแบบสื่อสาร (4ปี)รหัส 309 ศป.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)รหัส 311 ศป.บ. สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)11-12 ก.ค.อบรมจริยธรรม (วัดอุโมงค์)รหัส 301 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (5ปี)รหัส 302 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี)11-12 ก.ค. >> อ่านต่อ


Count Activity : 81 - 88 ทั้งหมด 88

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา