โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13 | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2559 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1512 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 ตุลาคม 2559 - 30 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลา 2559 เวลา 18.00 น.
งานจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 7-30 ตุลาคม 2559

นิทรรศการศิลปกรรม "กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13"
โดย กลุ่มคณาจารย์ผู้สอนศิลปะสาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 30 ตุลาคม 2559
ณ ห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 
เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์)
---
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
โทร 053-217793, 053-219833
www.cmocity.com

Video Presentation JED YOD GROUP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLeyyXil3BT-KISHjzzoUZ5NQQUFUCUdFK



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา