โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 กิจกรรม

ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 27/07/2559
พุธ 27 กรกฎาคม 2559 - พุธ 27 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทุกเขตพื้นที่)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 20:00 น. เพื่อปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย >> อ่านต่อ


กิจกรรมนักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานวิชาชีพ (STEAM CAMP)
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 - ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
กิจกรรมวันที่ปรับพื้นฐานวิชาชีพ (STEAM CAMP)3 ฐานฐาน Drawingฐาน Compositionฐาน Life (กิจกรรม STEM, AEC)น.ศ.หลักสูตร สถาปัตยกรรม (5ปี) และสถาปัตยกรรมภายใน (5ปี) ทำกิจกรรมปรับพื้นฐาน ณ อาคารสถาปัตยกรรมน.... >> อ่านต่อ


กิจกรรมนักศึกษาใหม่ อบรมจริยธรรมเรียนรู้ธรรมะสัตตมหาสถาน
จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 - พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559

สถานที่ :
ผู้รับผิดชอบ :
กิจกรรมวันที่อบรมจริยธรรมเรียนรู้ธรรมะสัตตมหาสถาน (วัดเจ็ดยอด)กลุ่ม 1รหัส 305 ศป.บ. ออกแบบสื่อสาร (4ปี)รหัส 309 ศป.บ. ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)รหัส 311 ศป.บ. สิ่งทอและเครื่องประดับ (4ปี)11-12 ก.ค.อบรมจริยธรรม (วัดอุโมงค์)รหัส 301 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (5ปี)รหัส 302 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (5ปี)11-12 ก.ค. >> อ่านต่อ


Count Activity : 61 - 63 ทั้งหมด 63

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา