โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการศิลปะ REFLECTION - สะท้อน | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิทรรศการศิลปะ REFLECTION - สะท้อน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ตุลาคม 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 678 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 ตุลาคม 2562 - 11 ตุลาคม 2562

สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรทัศนศิลป์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา