โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการ รหัสไทย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิทรรศการ รหัสไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 565 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 ตุลาคม 2562 - 25 ตุลาคม 2562

สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา เจ็ดยอด

ผู้รับผิดชอบ : ศิลปะไทย ปี 4

นิทรรศการ "รหัสไทย" โดยกลุ่มนักศึกษาวิชาเอกศิลปไทย ชั้นปีที่ 4ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา