โลโก้เว็บไซต์ โครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมชุมชนเปรื่องปราชญ์ | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมชุมชนเปรื่องปราชญ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วีระพันธ์ บัวเขียว จำนวนผู้เข้าชม 885 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาสถาปัตยกรรม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา (UDIH) Rmuti

เป็นศูนย์จัดอบรมโครงการฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมชุมชนเปรื่องปราชญ์ (Inteligent Community Platform) แพลต์ฟอร์มเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอัจฉริยะ

มีพิธี เปิดโครงการ โดย อ.ดร.กนกวรรณ คชสีห์ หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา