โลโก้เว็บไซต์ สถาปัตยกรรมภายใน “จัดเสวนา WORKSHOP สร้างสรรค์” | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาปัตยกรรมภายใน “จัดเสวนา WORKSHOP สร้างสรรค์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “เสวนา และ WORKSHOP สร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบรรยายรวมสาขาสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ รักษาราชการคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการสัมมนาเรื่อง “แรงบันดาลใจและประสบการณ์งานออกแบบสร้างสร้างสรรค์” โดยคุณพีระพงษ์ ชัยเงินตรา ประธานบริการ I.C.C. IDEA CO.,LTD. ศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมฯ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนะนำเรื่องการออกแบบต่างๆ แก่รุ่นน้องนักศึกษา จากนั้น มีบริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ และตัวแทนผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้างตกแต่งภายในบรรยายให้ความเรื่อง การเลือกใช้วัสดุในการตกแต่ง และสาธิตการใช้วัสดุเครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการออกแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และการทำงานในอนาคตต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา