โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับรางวัล | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4
ศุกร์ 25 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 นายสมยศ เวียงคำฟ้า ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ FIRST PRIZE WINNER ในการประกวดแบบ American Standard Design Award: Bath Room Space Design ประเภท Residential รอบ student และเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับเอเชีย asia pacific 2022   นส. ณัฐริกา โป่งทราย ที่ได้รับรางว... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 นส.กัลยาณี ปละอุด
พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 นส. กัลยาณี ปละอุด นส. สุดารัตน์ เม่นสุวรรณ นส. ธัญญรัตน์ ไชยบุตร ที่ ผลงานได้รับรางวัลชมเชย จากประกวดแนวความคิดการออกแบบ "ตลาดศาลายายุคใหม่ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อชุมชนน่าอยู่ และการท่องเที่ยวยั่งยืน" งานประกวดที่จะเป็นจุดเริ่มการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี เพื่อรองรับการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย ตลิ่งชัน-ศาลายา โดยเน้นการออกแบบแนวคิดของพื้นที่ "ตลาดศาลายา" ที่ตั้งอยู่ด้านของสถานีรถไฟและเสมือนเป็นจุดศูนย์ของเมืองศาลายา ... >> อ่านต่อ


พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ และ AsiaStar 2021
จันทร์ 14 มีนาคม 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบประกาศนียบัตร THAISTAR PACKAGING AWARD 2564 ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัล ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดยอด >> อ่านต่อ


พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนช่างเถิด 2565
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา โดย อาจารย์ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ นายกสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนา ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิช่างเถิดมอบทุนการศึกษา กองทุนช่างเถิด ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบ ทุนการศึกษาให้นักศึกษา ศิลปะที่ เรียนดี และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศิลปินในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2565 ได้มอบการทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน โดยมอบทุนละ 35,000 บาทแบ่งเป็นทุนการศึกษา 30,000 บาทและผลิตภัณฑ์สี ARTISTIC มูลค่า 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ อาจารย์ราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564
พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ ยกย่อง​ และเชิดชู​เกียรติ​ อาจารย์ราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/พัฒนานักศึกษา/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564
พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล​ประกาศ​ ยกย่อง​ และเชิดชู​เกียรติ​ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ​ ประจำปีการศึกษา​ 2564 นางสาวปรียนันท์ วีรุตมวิโรจน์ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านทักษะผู้นำ นายปฎิภาณ โลราช นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านกิจกรรม/จิตอาสา/คุณธรรมจริยธรรม/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นายณัฐกาณต์ กันทะวงค์ นักศึกษาราชมงคล​ล้านนาสรรเสริญ ด้านสร้างชื่อเสียง >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นายธันวา พานิช หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 2
อังคาร 28 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายธันวา พานิช หลักสูตรออกแบบสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ รับรางวัล The Best Project จากโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2564 สำหรับโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2” ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยา... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ทีม YETTEH BAMBOO FISH TRAP
อังคาร 28 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ทีม YETTEH BAMBOO FISH TRAP ในรอบ Final Competition (17 ทีม จาก 6 ประเทศ) ที่ได้รับรางวัลที่ 3 Competition Champion Third Prize  เจ้าของผลงานประกอบด้วย นายณัชพล มิ่งขวัญ, นายวัชรพฤต ฤทธิ์รวมทรัพย์, นายปภังกร มรม่วง, นายธนพงศ์ ลิ่วยอดสิงขร, นายธีธัช ธัญญานิธิวัฒน์ ซึ่งการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ จัดขึ้นโดย School of Architecture of South China University of Technology และ Guangzhou Nansha Bird Park ร่วมจัดกับหน่วยงา... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ นายซอลาฮุดดีน ช่วยการ
อังคาร 28 ธันวาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ นายซอลาฮุดดีน ช่วยการ นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล Bronze Award สาขา Architectural Project: Customize Hope Chiang Mai Green Field Hospital ในการประกวด Asia Young designer Awards Thailand 2021 >> อ่านต่อ


รางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 Thai Star Packaging Awards 2021
จันทร์ 30 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่ได้รับรางวัล การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 Thai Star Packaging Awards 2021 โดยนักศึกษาจากหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลประเภทผลงาน ต้นแบบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไป (Student Packaging : ST) จำนวนทั้งหมด 7 ผลงาน จากจำนวน 245 ผลงานทั่วประเทศ (ที่มาจาก : >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 55


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา